Här är några av mina

tidigare utställningar


2018
Några Målare, Vänersborg

2017
Regionens Hus, Vänersborg

2016
Länsstyrelsen, Vänersborg

2015
Några Målare, Vänersborg

2013
Handkraft, Trollhättan

2012
Bergagården, Vargön

2011
Repslagarmuseet i Älvängen

2011
Några Målare, Vänersborg

2011
Karlsrogården, Vänersborg

2010
Några Målare, Vänersborg
Vänersborgssalongen, Vänersborgs konsthall (jurybedömd)

2008
Några Målare, Vänerborg
Heliga Trefaldighets kyrka, Kristianstad

2007
Lödöse bibliotek
Slusscaféet, Vänersborg

2006
Vänersborgssalongen, Vänersborgs konsthall (jurybedömd)
Några Målare, Vänersborg
Karlsrogården, Vänersborg

2005
Några Målare, Vänersborg

2003
Skogshyddan, Vänersborg
Några Målare, Vänersborg

2002
Vänersborgssalongen, Vänersborgs konsthall (jurybedömd)

 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna