paul nordholm - konstnär

I november 2023 hade jag min senaste

separatutställning hos Några Målare i Vänersborg


Här är några av mina

tidigare utställningar


2020 Några Målare, Vänersborg


2018  Några Målare, Vänersborg    

2017  Regionens Hus, Vänersborg

2016  Länsstyrelsen, Vänersborg

2015  Några Målare, Vänersborg

2013  Handkraft, Trollhättan

2012  Bergagården, Vargön

2011  Repslagarmuseet i Älvängen

2011  Några Målare, Vänersborg

2011  Karlsrogården, Vänersborg

2010  Några Målare, Vänersborg


2010  Vänersborgssalongen

          Vänersborgs konsthall (jurybedömd)

2008  Heliga Trefaldighets kyrka, Kristianstad

2007  Slusscaféet, Vänersborg


2006  Lödöse bibliotek

2006  Vänersborgssalongen

          Vänersborgs konsthall (jurybedömd)

2006  Karlsrogården, Vänersborg

2005  Några Målare, Vänersborg

2003  Skogshyddan, Vänersborg
 

2002  Vänersborgssalongen

          Vänersborgs konsthall (jurybedömd)